โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
5

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน และมูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสถานการณ์โควิด-19

 

ภาพกิจกรรม