โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
S__6889480

วันที่ 29 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอาหารและน้ำดื่ม ขนม จำนวน 60 ชิ้น,เครื่องดื่มน้ำส้ม 2 ถาด และน้ำดื่ม 5 แพ็ค เพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติงานคัดกรอง Covid-19 และให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ
1.นายกิตติ จันทา
2.นางรติกานต์ จันทา
3.ด.ญ.ณิชาพัชร์ จันทา
4.น.ส.ดวงกมล จันทา
5.นายอรรถกร อุตกรรณเจริญ
6.น.ส.อภิญญา วงศ์ศิลป์
7.ด.ญ.ลัลล์ลลิล อุตกรรณเจริญ
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม