โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
1

วันที่ 29 เมษายน 2563 ขอขอบพระคุณ คุณเพชรรัตน์ ประทีป ณ ถลาง คลังน้ำมัน ปตท.ภูเก็ต ได้มอบ แอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 12 ลัง และ แอลกอฮอล์เจล จำนวน 20 ลัง ให้กับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม