โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
1

วันที่ 30 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน และมูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 40 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสถานการณ์โควิด-19

 

ภาพกิจกรรม