โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

11

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต รับมอบ ผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบริษัท บี.เค.เนเจอร์ทอลัส เพื่อนำไปใช้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม