โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

215257

วันที่ 8 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริษัท วัฒนาคอมพิวเตอร์ (โอเอ เวิร์คช็อพ) จำกัด จัดมอบหน้ากาก face Shields ให้กับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

 

ภาพกิจกรรม