โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

92333727_1991146041029908_2570536174309343232_o

เมื่อวันที่ 7. เมษายน 2563 ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำ Face Shield ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดทำอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพกิจกรรม