โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

IMG_4630

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยนางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และนายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมรับมอบ คลอรีนน้ำ จาก บริษัทอะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม