โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

152927

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารกล่อง จากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย
1.นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 40 ชิ้น
2.นายแพทย์นครินทร์
มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 7 ชิ้น
3.มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหินภูเก็ต
มอบ อาหารกล่อง จำนวน 40 กล่อง
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
มอบ Face Shield จำนวน 30 ชิ้น

ภาพกิจกรรม