โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

IMG_4649

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบ หน้ากาก Face Shield จำนวน 300 ชิ้น จาก คุณนันทวัน ศรีพุทธา และกมลทิพย์ โฮม สปา เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม