โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
96582

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณเนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ ได้มอบถุงผ้า จำนวน 18 ใบ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก

 
 
 

ภาพกิจกรรม