โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

IMG_4615

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบ หน้ากาก Face Shield จำนวน 416 ชิ้น จาก ศาลยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม