โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

164072

วันที่ 14 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ
1.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG EBMO)
มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100 ชิ้น
2.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มอบ ชุดป้องกัน Covid-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 20 ชุด
3.คุณบุญสุข ธนัตวรานนท์, คุณตนยา ทรงประจักษ์กุล และคุณจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์
มอบ หน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น

ภาพกิจกรรม