โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
96769828

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ . บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยคุณนุกิจ. ชลคุป. Chief Manufacturing Officer และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ส่งมอบแคปซูลความดันลบ. สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย. จำนวน. 1. ตัว. มูลค่า. 300,000. บาท. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 
 
 

ภาพกิจกรรม