โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ คุณวนิดา อักษรโกศล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.เอทิลแอลกอฮอล์ 150 ml. จำนวน 5 ขวด 2.เจลทำความสะอาดมือ 450 ml. จำนวน 8 ขวด 3.เจลทำความสะอาดมือ 250 ml. จำนวน 1 ขวด 4.แอลกอฮอล์ 1000 ml. จำนวน 2 แกลลอน 5.sanitizer hand spray ชนิดเติม 1000 ml. จำนวน 4 แกลลอน และ 6.mask ผ้า จำวน 30 ชิ้น เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม