โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
98009103

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด-19 มอบ MASK N95 จำนวน 230 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และกล่องอะคริลิค จำนวน 1 กล่อง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม