โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
S__4456480

วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 5 กล่อง จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ และร่วมป็นกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ภาพกิจกรรม