วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ร้านอาหารเขาขาดเรือนทะเลซีฟู้ดบ่อแร่ จัดมอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย