วันที่ 1 เมษายน 2563  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณอร จัดมอบอาหารกล่อง จำนวน 10 กล่อง ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย