ดาวน์โหลด

ชื่อ
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 Laparoscopic Cholecystectomy (เพิ่มเติม)
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 17/05/2021 470.62 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 15/03/2021 121.92 KB
อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาและอัตราค่าห้องพักของสิทธิข้าราชการ/อปท. ประจำปี 2564
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 08/02/2021 276.67 KB