ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี
สำหรับผู้ป่วย 7. กลุ่มเสี่ยง
1.หญิงตั้งครรภ์. อายุครรภ์. 4. เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ. 6 เดือน ถึง. 2. ปี
3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. ได้แก่. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง. หอบหืด. หัวใจ. ไตวาย. หลอดเลือดสมอง. ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด. และเบาหวาน
4.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5. ผู้สูงอายุที่มีอายุ. 65. ปีขึ้นไป
6. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน. 100 kg. ขึ้นไป
7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
**ติดต่อสอบถาม 076-358888. และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ. เพื่อแจ้งคิวและเวลาในการรับวัคซีน