ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่องเชื้อโควิด 19 (Covid-19) เพื่อควบคุมแและป้องกันการแพร่กระจาย

ขอแจ้งปิดทำการ คลินิกนอกเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 (Covid-19) จะคลี่คลาย

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-358-888