ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่องเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ขอแจ้งปิดทำการ คลินิกนอกเวลาราชการ
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-358-888