โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-358-888