กำหนดแผนล้างถนนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 1-7 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดแผนล้างถนนในช่วงการแพทร่ระบาดโควัด-19 ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563  ดังนี้
1 เมษายน 2563 ถนนเทพกษัตรี (วัดโฆษิต – สี่ยแก ตม.)
2 เมษายน 2563 09.00 น. ถนนศรีเสนา ถนนศรีสุทัศน์ / 19.00 น. บริเวณย่านเมืองเก่า ถ.พังงา, ถนนรัษฎา, ถนนเยาวราชบางส่วน, ถนนถลาง, ถนนกระบี่, ถนนดีบุก
3 เมษายน 2563 ถนนเยาวราช แยกไปรษณีย์ – สามแยกตลาดนัดชิลล์วา -สี่แยกลกเที้ยน
4 เมษายน 2563 ชุมชนสามัคคีสามกองและหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 1
5 เมษายน 2563 ถนนแม่หลวน, ถนนวิชิตสงครามและถนนปฏิภัทร์
6 เมษายน 2563 ถนนบางกอก, ถนนกระและถนนพูนผล
7 เมษายน 2563 ถนนระนอง (หน้าตลาดสาธารณะ 1 ), ถนนอ๋องซิมผ่าย, ถนนถาวรว่องวงศ์, ถนนดิลกอุทิศ 1,2
***ล้างถนนเวลา 19.00 น. / ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 20.00 น.