หน้ากากผ้า ทางเลือกใหม่สำหรับคนไม่ป่วย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขณะนี้ ว่า คนปกติไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ปกติ แต่แนะนำให้ลดการสัมผัส แต่ถ้าสัมผัสแล้ว อย่านำมาจับ / สัมผัสใบหน้า ก่อนสัมผัสให้ใช้อแลกอฮอล์เจลหรือล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ พร้อมกันนี้ ยังเสนอทางเลือก ให้ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับผู้ที่ไม่ป่วย ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ร้อยละ 54-59 ซึ่งเพียงพอสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ป่วย ซึ่งจะเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือชุมชน

ข้อมูลจาก : https://www.77kaoded.com/content/1373031