สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 15 ธันวาคม 2557
   

       ภาวะไขมันพอกตับ หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมของไขมันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Triglyceribe อยู่ในเซลล์ตับโดยที่คนๆนั้นไม่ได้ดื่มสุรา (ปกติคนที่ด...


 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131