ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
ดูทั้ังหมด   
สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 3 พฤษภาคม 2558
    ประโยชน์ที่เด่นชัดของอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)
            คือ การนำมาใช้เพื่อตรวจหรือติดตามดูทารกในครรภ์
 
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แตกต่างจากอัลตร้าซาวด์ทั่วไปอย่างไร

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131