สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 9 กรกฎาคม 2557
    เราจะรู้ว่าเราต้องการการรักษาได้อย่างไร
ไม่ว่าจะมีการบาดเจ็บของช่องปากใดๆ ก็ตาม ควรปรึกษาทันตแพทย์ทันทีเพื่อตรวจว่าต้องรับการรักษาหรือไม่ ทันตแพทย์จะพิจารณาบริเวณที่บาดเจ็บและอาจต้องมีการเอ็กซเรย์ ถ้าคุณรู้สึกเจ็บจากฟันที่หัก แตก หรือบิ่น คุณอาจจะใช้ยาแก้ปวดตามร้านขายยา ถ้าเป...

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131