ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
ดูทั้ังหมด   
สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 9 เมษายน 2557
          ในคลองรากฟันมีเนื้อเยื่อโพรงฟันอยู่และในเนื้อเยื่อโพรงฟันนี้ประกอบไปด้วย เส้นประสาท เส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง ท่อน้ำเหลืองฝอย และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อโพรงฟันนี้สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและต้านทานการอักเสบที่ไม่รุนแรงได้ แต่เมื่อการอักเสบหรือการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เช่น กรณีท...

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131