สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 2 กรกฎาคม 2558
          การฝากครรภ์  คือ การไปพบแพทย์ เพื่อให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยในท้องได้รับการดูแลตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ครับ   ซึ่งคุณแม่จะได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวก่อน และหลังคลอด ได้รับการตรวจ ประเมินถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ...

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131