มาทำความรู้จัก “COVID-19” มาจากไหน และวิธีป้องกันยังไง?


     ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ โรคติดต่อทางระบบเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Corona Virus (CoV) มีชื่อทางการว่า “โรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ซึ่งไวรัสตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคซาร์ส (SARS) หรือ โรคเมอร์ส (MERS) แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าและมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า โดยเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากการไอ จาม สัมผัสตัวหรือสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ของคนที่ป่วย
  • คำแนะนำในการปฏิบัติตัว   
  • 1.สวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน และหลังจากถอดทิ้ง ให้รีบล้างมือให้สะอาด
    2.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
  • 3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ งดใช้มือแกะเกาบริเวณใบหน้าหรือขยี้ตา
  • 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด มีมลภาวะ และมีคนพลุกพล่านเป็นเวลานาน
  •  5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสในจุดสาธารณะหากไม่จำเป็น เช่น ประตู ราวบันได ถาดวางอาหาร ที่พักแขน หรืออื่นๆ
  •  6.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม เป็นหวัด หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย
  •  7.เมื่อไอและจาม ให้ใช้ข้อพับ ข้อศอก หรือทิชชู่ปิดปาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อใดๆ ก็ตาม   8.ทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุก                                                                         9.หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดสัตว์ที่ป่วยหรือตาย ทานอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้น                                                                                   10.ผู้ที่ไม่สบายหรือมีไข้ ควรชะลอการเดินทางจนกว่าจะหายดี หากมีอาการป่วย สายการบินอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่องของคุณได้                                                                           11.หากรู้สึกป่วยระหว่างเดินทางให้รีบแจ้งลูกเรือ เพื่อให้ได้รับการดูแลเบื้องต้น หลักจากนั้นรีบไปพบแพทย์                                                                                                     12.เมื่อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

Related Post