โรคไข้หวัดใหญ่


 • “ไข้หวัดใหญ่” เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดแต่อาจมีความรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้

  อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
  👉มีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว
  👉ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา
  👉ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
  👉เบื่ออาหาร
  👉คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ

  การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  👉หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  👉ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หากไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือแทน
  👉หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก
  👉ควรใส่หน้ากากอนามัย
  โรคไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเราจึงควรระมัดระวังตัวเองจากอาการหวัดและไข้หวัด การปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถปกป้องได้ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำจะช่วยป้องกันจากการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคร้ายได้

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

Related Post