ทำไมต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด

การตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่ต้องตรวจเลือด หลายท่านมีข้อสงสัย“ทำไมต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด หากไม่งดจะสามารถตรวจสุขภาพได้หรือไม่”  เป็นเรื่องที่หลายท่านเคยสงสัยกัน ดังนั้น เพื่อการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง สิ่งแรกที่ทุกคนควรทราบ คือ ไม่ใช่ทุกรายการตรวจท่านจะต้องทำการงดอาหารมาตรวจ และไม่ใช่ว่าต้องงดเครื่องดื่มทุกประเภท ความหมายที่แท้จริงของการงดเครื่องดื่ม (หรืออาหารเหลว) คือ การงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมในน้ำ เช่น  ชา กาแฟ น้ำหวาน  เป็นต้น ในส่วนของน้ำเปล่า เราสามารถดื่มได้เป็นปกติ  ซึ่งรายการตรวจที่ท่านต้องจำเป็นในการงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนมาเจาะเลือด
ทำการตรวจได้แก่ เบาหวาน และ การตรวจระดับไขมันในเลือด  ในส่วนของการตรวจรายการอื่นๆ เช่น ตรวจการทำงานของตับ การทำงานของไต หรือ การตรวจมะเร็ง เป็นต้น ท่านสามารถทำการเจาะเลือด เพื่อตรวจได้โดยไม่จำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่มมาก่อน

เหตุผลที่ต้องงดอาหารก่อน
       –  เนื่องจากอาหาร มีส่วนผสมของน้ำตาล และ ไขมัน  ทำให้เมื่อไม่ได้งดอาหารหรือเครื่องดื่มก่อนทำการเจาะเลือด เพื่อตรวจ เบาหวาน หรือไขมัน ก็จะทำให้ น้ำตาล หรือไขมันในอาหาร ไปทำให้ค่าที่ได้จากการตรวจเลือดนั้นสูงเกินจริง เมื่อนำค่าการตรวจมาวิเคราะห์ก็จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ อย่างผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพแท้จริงแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าน้ำตาลในเลือดสูง แต่มาทำการตรวจโดยไมได้ทำการงดอาหารมา ค่าจึงสูงกว่าปกติ

งดอาหารที่ถูกต้องคือ
       –  งดอาหารเป็นเวลา 12 ชม.ก่อนรับการตรวจ

ทำไมต้องงดอาหารก่อนรับการตรวจ 12 ชม.
       –  บางครั้งอาหารที่ทานเข้าไป ถ้ามีสารอาหารชนิดที่ดูดซึมได้ช้า อย่าง ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ที่สามารถทำให้ระดับไขมันในเลือดสูงได้นานถึง 10 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร ก็จะทำให้ค่าไขมันไปรบกวนการตรวจ ทำให้ค่าที่ตรวจได้สูงเกินจริงกว่าปกติ ซึ่งช่วงเวลาของการงดโดยปกติก็จะเป็นช่วงกลางคืน ก่อนมาทำการตรวจในตอนเช้า แต่ในส่วนของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมหรือการดำเนินชีวิตยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของบางท่านที่ต่างกันออกไป เช่น กลุ่มคนทำงานกลางคืน อย่างร้านอาหาร อาชีพที่ต้องอยู่เวรเป็นกะ นอนช่วงเวลากลางวัน ก็อาจจะมาเจาะในช่วงเย็น ฉะนั้นเวลา 12 ชม.ก็จะไม่ดูยาวอย่างที่คิด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อเข้าตรวจสุขภาพได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.00 – 16.00 น.
โทร. 076-358-888 ต่อ 1147  และ 1180

ใส่ความเห็น

Related Post