วันรณรงค์รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (วันวาเลนไทน์)


เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี กรมควบคุมโรค ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนัก ในการป้องกันตนเอง และคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์(HIV) ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ  รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่ และสังคม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น แต่พบมากในหมู่วัยรุ่น

2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้น

เนื่องจากวัยรุ่นมีค่านิยมที่จะอยู่ก่อนแต่งงาน หรือนิยมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังไม่มาก และที่สําคัญมีการหย่า

ล้างสูงทําให้คนมีสามีหรือภรรยาหลายคน ทําให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมากมักจะไม่เกิดอาการ ดังนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถ

ติดต่อโดยที่ไม่รู้ตัวแพทย์บางประเทศจึงแนะนําให้มีการตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับคนที่สําส่อน

4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมาก

– โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรือท่อรังไข่ทําให้เกิดการอักเสบในช่องท้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเป็นหมัน หรือตั้งครรภ์นอกมดลูก

– โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็ง เช่นการติดเชื้อ (HPV) ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

– โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์หากยังมีเพศสัมพันธ์ต้อง

คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

– ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสามีหรือภรรยาคนเดียว

– ใส่ถุงยางให้ถูกต้องหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

– อย่ามีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยจะมีโอกาสติดโรคสูง

– ให้ตรวจประจําปีเพื่อหาเชื้อโรคแม้ว่าจะไม่มีอาการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแต่งงานใหม่

– เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

– อย่าร่วมเพศขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย

– อย่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจําเป็นให้สวมถุงยางอนามัย

– อย่าสวนล้างช่องคลอดเพราะจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

สําหรับผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตัวอย่าง

– ให้รักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

– แจ้งให้คู่นอนทราบว่าคุณเป็นโรคเพื่อที่จะป้องกันโรคมิให้แพร่สู่คนอื่น และให้ได้รับการรักษา

– รักษาตามแพทย์สั่ง

– งดร่วมเพศ

 

Related Post